Dr. med. ALEKSANDRA JOKIĆ Spec. Anesteziolog

Aleksandra Jokic
Dr. med. ALEKSANDRA JOKIĆ Spec. Anesteziolog

Dr.med. Aleksandra Jokić rođena je u Rijeci gdje 1990. godine diplomira na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalistički ispit iz anesteziologije položila je 2002. godine a od 2005. godine radi na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničke bolnice Sveti Duh u Zagrebu.

papillon obrt

o akupunkturi

Tečaj iz akupunkture završila je 2003. godine u Zagrebu. Akupunkturom se bavi u ambulanti za liječenje boli u sklopu Klinike za anesteziologiju KB Sveti Duh te na Klinici za ginekologiju i porodiljstvo koristi akupunkturu kao pripremu za porod i za bezbolni porod.
Nakon 10-godišnjeg iskustva u liječenju akupunkturom, 2016. godine otvara vlastitu firmu za liječenje akupunkturom.